Αρχική Δικόγραφα Πιστοποιητικά Νομολογία Ναυτικού Τμήματος Εκλογές Χρήστες
 
Αναζήτηση

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Φίλωνος & Σκουζέ 3-5 18535 Πειραιάς

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 213-2157100, 213-2157200
FAX ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 210-4520210

 

ΑΡ. ΓΡΑΦ.

ΤΜΗΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

FAX

1ος ΟΡΟΦΟΣ

101

ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ –ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

4520205

 

213-2157277

4520205

102

 

 

 

213-2157278

 

103

Α΄ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ

4520445

 

213-2157103

4520445

104

Β΄ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ

4520434

 

213-2157104

4520434

105

Γ΄ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ

4520544

 

213-2157105

4520544

105 Β΄

ΜΟΔ

213-2157110

 

213-2157110

 

106

Δ΄ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ

4520518

 

213-2157106

4520518

107

Ε΄ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ

4520402

 

213-2157107

4520402

108

ΣΤ΄ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ

4522815

 

213-2157108

4522815

109

Ζ΄ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ

4518210

 

213-2157109

4518210

110

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ

4186900

 

213-2157121

 

2ος ΌΡΟΦΟΣ

201

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

off201@protodikeio-peir.gr

4520559

 

213-2157111

 

202

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

213-2157112

 

213-2157112

 

203

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ

poiniko@protodikeio-peir.gr

4185901

 

213-2157113

 

204

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ

213-2157114

 

213-2157114

 

205

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ

213-2157115

 

213-2157115

 

206

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ

213-2157116

 

213-2157116

 

207

ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

213-2157117

 

213-2157117

 

5ος ΟΡΟΦΟΣ

501

Α΄ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Ν.4022/2011

210-4582061

 

210-4582061

 

 

502

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΔΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

off502@protodikeio-peir.gr

4286594

 

213-2157152

 

503

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

213-2157163

 

213-2157163

 

504

ΕΔΡΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

213-2157164
213-2157189
213-2157266

 

213-2157164
213-2157189
213-2157266

 

505

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ

213-2157165
213-2157257

 

213-2157165
213-2157257

 

506

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ

213-2157166

 

213-2157166

 

507

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ

213-2157167

 

213-2157167

 

508

ΔΙΕΞΑΓΩΓΕΣ

213-2157168

 

213-2157168

 

509

ΕΚΟΥΣΙΑ
ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

213-2157169
213-2157272

 

213-2157169
213-2157272

 

510

Β΄ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Ν.4022/2011

210-4582168

 

210-4582168

 

511

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

epimelitespp@protodikeio-peir.gr

4286595

 

213-2157171

213-2157172

4286595

512

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 

 


213-2157252

 

513

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

4520547

 

213-2157173
213-2157186
213-2157187

 

514

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

off514@protodikeio-peir.gr

4520354

 

213-2157174
213-2157256

 

515

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

4522813

 

213-2157175

 

516

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

213-2157176
4582596

 

213-2157176
 

 

517

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

213-2157177

 

213-2157177

 

518

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

itdep@protodikeio-peir.gr

4280211

 

213-2157253

 

519

COMPUTER ROOM

 

 

 

 

520

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

off520@protodikeio-peir.gr

4286592

           213-2157180

 

521

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

 

 

 

 

522

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

off522@protodikeio-peir.gr

213-2157182
213-2157179

 

213-2157182
213-2157179

 

523

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

213-2157183

 

213-2157183

 

524

ΔΙΑΘΗΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

off524@protodikeio-peir.gr

213-2157184
213-2157188

 

213-2157184
213-2157188

 

525

ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

off525@protodikeio-peir.gr

4520590

 

213-2157185
213-2157190

 

6ος ΟΡΟΦΟΣ

615

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

4520519

 

213-2157205

 

616

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

grammateas616@protodikeio-peir.gr

4522881

 

213-2157206

 

617

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

manager@protodikeio-peir.gr

4520582

 

213-2157207

4520210

618

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

4522868

 

213-2157208

 

619

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

4129863

 

213-2157209

 

620

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

4522857

 

213-2157220

 

621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

4520548

 

213-2157211

 

622

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

4520356

 

213-2157212

 

623

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

logistirio-prot-peir@protodikeio-peir.gr

4286593

 

213-2157213
213-2157258

4286593

624

ΤΜΗΜΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ

off624@protodikeio-peir.gr

4520545

 

213-2157214

4520545

625

ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Ν.4022/2011

210-4582170

 

210-4582170

4582115

626

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

off626@protodikeio-peir.gr

213-2157216

 

213-2157216

 

627

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

213-2157217

 

213-2157217

 

628

ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ-ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

off628@protodikeio-peir.gr

213-2157218

 

213-2157218

4186106

629

ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ-ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

off628@protodikeio-peir.gr

 

213-2157219

 

213-2157219

4520210

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΤΩΝ 2004 ΕΩΣ ΚΑΙ 2014

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 123-125

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 4288140-4 ΚΑΙ FAX 210-4288155

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΝΙΚΗΤΑ 10-12 (κάθε ΤΡΙΤΗ 11:00 με 14:00)

________

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΦΙΛΩΝΟΣ 28 ΚΑΙ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 4112410 και 4173659 

 
  Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Πρωτοδικείου Πειραιώς
  Powered by ALTEC Developed by OTS