Μενού Κλείσιμο

Σχέδιο Καταλόγου Πραγματογνωμόνων 2022

Ανακοινώνεται ότι τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό για το σκοπό αυτό (δημόσιο) χώρο του Πρωτοδικείου Πειραιώς, σχέδιο του υπό κατάρτιση καταλόγου Πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Πειραιώς, έτους 2022. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί μέχρι τέλος Οκτωβρίου να υποβάλει στον Πρόεδρο Πρωτοδικών τις τυχόν κατά του καταλόγου αντιρρήσεις του με τα έγγραφα που υποστηρίζουν αυτές.