Αρχική Δικόγραφα Πιστοποιητικά Νομολογία Ναυτικού Τμήματος Εκλογές Χρήστες
 
Αναζήτηση
  • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

 

  • ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ: 3 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 970 ΕΩΣ 972

 Απόφαση ανακήρυξης επιτυχόντος συνδυασμού και συμβούλων

  • ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ: 31 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Αναλυτικά αποτελέσματα συνδυασμών της 7-11-2010 ανά εκλογικό τμήμα 

Αναλυτικά αποτελέσματα συνδυασμών της 14-11-2010 ανά εκλογικό τμήμα

Σταυροί υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων

Απόφαση ανακήρυξης επιτυχόντος συνδυασμού, συμβούλων και επιλαχόντων

  • ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ: 22 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Αναλυτικά αποτελέσματα συνδυασμών ανά εκλογικό τμήμα

Απόφαση ανακήρυξης επιτυχόντος συνδυασμού και συμβούλων

 ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ:ΣΥΝΟΛΟ 11 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 1026 ΕΩΣ 1036

Αναλυτικά αποτελέσματα συνδυασμών ανά εκλογικό τμήμα

Απόφαση ανακήρυξης επιτυχόντος συνδυασμού και συμβούλων

Διορθωτική απόφαση ανακήρυξης

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ: ΣΥΝΟΛ0 69 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Αναλυτικά αποτελέσματα συνδυασμών της 7-11-2010 ανά εκλογικό τμήμα

Αναλυτικά αποτελέσματα συνδυασμών της 14-11-2010 ανά εκλογικό τμήμα

Απόφαση ανακήρυξης επιτυχόντος συνδυασμού και συμβούλων

  • ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ:ΣΥΝΟΛΟ 10 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 1106 ΕΩΣ 1115

Αναλυτικά αποτελέσματα συνδυασμών της 7-11-2010 ανά εκλογικό τμήμα

Αναλυτικά αποτελέσματα συνδυασμών της 14-11-2010 ανά εκλογικό τμήμα

Απόφαση ανακήρυξης επιτυχόντος συνδυασμού, συμβούλων και επιλαχόντων

 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ: ΣΥΝΟΛ0 24 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Αναλυτικά αποτελέσματα συνδυασμών ανά εκλογικό τμήμα

Απόφαση ανακήρυξης επιτυχόντος συνδυασμού και συμβούλων

Διορθωτική απόφαση της 5634/2010 απόφασης ανακήρυξης

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ: ΣΥΝΟΛΟ 8 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 1140 ΕΩΣ 1147

Αναλυτικά αποτελέσματα συνδυασμών ανά εκλογικό τμήμα

Απόφαση ανακήρυξης επιτυχόντος συνδυασμού και συμβούλων

Διορθωτική απόφαση ανακήρυξης

 
  Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Πρωτοδικείου Πειραιώς
  Powered by ALTEC Developed by OTS