Αρχική Δικόγραφα Πιστοποιητικά Νομολογία Ναυτικού Τμήματος Εκλογές Χρήστες
 
Αναζήτηση

Ώρες έναρξης Δικαστηρίων και Συνθέσεις Δικαστηρίων

 


1)Ακροατήρια

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Α΄ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 208 9:00
Β΄ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 209 9:00
Α΄ΤΡΙΜΕΛΕΣ 212 9:00
Β΄ΤΡΙΜΕΛΕΣ 210 9:00
Γ' ΤΡΙΜΕΛΕΣ 311 9:00
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟ 215 9:00
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟ 215 9:00
ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

311

9:00
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Κολοκοτρώνη 123, ΙΣΟΓΕΙΟ

9:00


*Προσοχή: όταν συνεδριάζει το 4ο Πολιτικό Τμήμα του Πολυμελούς Οικογενειακό και Προστασίας Ανηλίκων,

ώρα έναρξης για τις υποθέσεις της Εκουσίας Δικαιοδοσίας είναι 9.00 και της Τακτικής Δικαιοδοσίας είναι 9.30

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 216 9:00
ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ 305   9:00*
ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 218 9:00
ΕΚΟΥΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ 305   9:30*
ΕΡΓΑΤΙΚΑ 301 9:00
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 301 9:00
ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ 301 9:00
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 302 9:30
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 302 9:30
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 302 9:30
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 303 9:30
ΔΙΑΘΗΚΕΣ 209 11:30
2)Συνθέσεις Ποινικών και Πολιτικών Δικαστηρίων τρέχοντος μηνός

 
  Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Πρωτοδικείου Πειραιώς
  Powered by ALTEC Developed by OTS