Αρχική Δικόγραφα Πιστοποιητικά Νομολογία Ναυτικού Τμήματος Εκλογές Χρήστες
 
Αναζήτηση

 

         

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

                                         court-660 

                                        

Σε μορφή pdf παρατίθεται το φύλλο με αριθμό 429  της 23/2/2012 της Εφημερίδας

της Κυβέρνησης που αφορά τη συμπλήρωση, τροποποίηση και κωδικοποίηση του

Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πειραιώς.

(Για ανάγνωση του κανονισμού κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα)

                                           

                                              image kan

 

Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πειραιώς

ΦΕΚ Β 2441/6-9-2012

ΦΕΚ 2452/6-9-2012

ΦΕΚ 3531/31-12-2012

ΦΕΚ Β 967/22-4-2013

ΦΕΚ Β 2672/21-10-2013

ΦΕΚ Β 813/28-3-2016

 

 

 
  Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Πρωτοδικείου Πειραιώς
  Powered by ALTEC Developed by OTS