Αρχική Δικόγραφα Πιστοποιητικά Νομολογία Ναυτικού Τμήματος Εκλογές Χρήστες
 
Αναζήτηση        
ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
    
    Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης είναι από 4/10/2016
    ο κ. Νικόλαος Κουτρούμπας Πρόεδρος Πρωτοδικών
    και μέλη του, οι Πρωτοδίκες  
    κ Σοφία Καβαρινού και κ Γεώργιος Σερετίδης

  
   Στη θέση της Διευθύντριας της Γραμματείας του Πρωτοδικείου 
   με καθήκοντα αναπληρώτριας είναι η κ. Σαπφώ Ράπτη

 

 
 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΗΜΕΡΑ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ                                               19 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 19
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ 65 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ

58

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 154

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

 

125 εκ των οποίων ένας (1) αποσπασμένος από άλλη υπηρεσία και ένας (1) σε άδεια εννιάμηνου
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ 15 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ 2
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ 14 ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ 5


 
Είσοδος του Πρωτοδικείου από την οδό Σκουζέ

ENTRANCE

 

 

 
  Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Πρωτοδικείου Πειραιώς
  Powered by ALTEC Developed by OTS