Αρχική Δικόγραφα Πιστοποιητικά Νομολογία Ναυτικού Τμήματος Εκλογές Χρήστες
 
Αναζήτηση

Απόφαση Ολομέλειας

Απόφαση 2/2012

Στόχοι

Αναβάθμιση των υπαρχουσών εφαρμογών της Πολιτικής και Ποινικής Διαδικασίας με την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Έργα

Ολοκληρώθηκε στις 17/6/2011 πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια H/W και υλικού δικτύωσης για το Τμήμα του Πολιτικού Αρχείου που μετεστεγάστηκε στο κτίριο της οδού Κολοκοτρώνη και διασύνδεση αυτού με το πληροφοριακό σύστημα του Πρωτοδικείου. Ανάδοχος η ετ. PROFILE Α.Ε.Β.Ε Πληροφορικής.

Υλοποιήθηκε στις 23/10/2009 ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια 27 ηλεκτρονικών υπολογιστών και 4 εκτυπωτών. Ανάδοχος η ετ. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Υλοποιήθηκε ο πρόχειρος διαγωνισμός για την επέκταση, τη διαμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του Computer Room στο Πρωτοδικείο Πειραιώς.
Το έργο διενεργήθηκε με χρηματοδότηση του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. από τον προϋπολογισμό του έτους 2007 και εκτελέστηκε από την εταιρεία Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.Ε..
 

Συμβάσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αριθ. πρωτ. 4626/2017 για τον καθαρισμό σε ετήσια βάση του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού 2015 για τον καθαρισμό του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς.

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού 2015 για τον καθαρισμό του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς.

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού 2012 για τον καθαρισμό του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς.

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού 2011 για τον καθαρισμό του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς

Σύμβαση προμήθειας χαρτιού για τις Δημοτικές - Περιφερειακές εκλογές

Σύμβαση προμήθειας γραφικής ύλης για τις Δημοτικές - Περιφερειακές εκλογές

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις δημοτικές εκλογές

Προμήθεια εφαρμογής για την ανάδειξη επιτυχόντων συνδυασμών - υποψηφίων

Προμήθεια φωτοτυπικού χάρτου 26.03.2010

Προμήθεια γραφικής ύλης 26.03.2010

Σύμβαση καθαριότητας Δικαστικού Μεγάρου

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών

Αντικατάσταση συστήματος σκίασης

Συντήρηση PC και PRINTER

Γραφική Ύλη


Toner Φωτοαντιγραφικών

Χαρτί Α4

Βιβλιοθήκη

Μεταφορά Αρχείων

Σύμβαση PC και PRINTERS

Τροποποιητική Σύμβαση

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την Ετήσια Καθαριότητα Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά

Σύμβαση Toner Φωτοαντιγραφικών

Σύμβαση προμήθειας επίπλων και καθισμάτων

Σύμβαση Συντήρησης - Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού

Σύμβαση εργασίας-προμήθειας εκτύπωσης υπηρεσιακών φακέλων δικογραφιών

Σύμβαση συντήρησης - υποστήριξης λογισμικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού

Σύμβαση υλικών για την επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

Σύμβαση αναλωσίμων 2010

Σύμβαση ετήσιας συντήρησης μηχανογραφικού εξοπλισμού

Σύμβαση ράφια dexion

Σύμβαση εκτύπωσης και προμήθειας υπηρεσιακών βιβλίων

Σύμβαση εκτύπωσης και προμήθειας φακέλων δικογραφιών

Σύμβαση μεταστέγασης Υπηρεσιών Πολιτικού Αρχείου

Σύμβαση προμήθειας γραφικής ύλης

Σύμβαση προμήθειας φακέλων αρχειοθέτησης

Software εφαρμογής Εκλογών

Μηχανογραφικός εξοπλισμός για εκλογές

 
  Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Πρωτοδικείου Πειραιώς
  Powered by ALTEC Developed by OTS