Αρχική Δικόγραφα Πιστοποιητικά Νομολογία Ναυτικού Τμήματος Εκλογές Χρήστες
 
Αναζήτηση

Νομοθεσία Ε.Ε. και νέοι χρήσιμοι νομικοί σύνδεσμοι

Νομοθεσία Ε.Ε. και νέοι χρήσιμοι νομικοί σύνδεσμοι...
Event date: June 22, 2009 8:34 AM

  Στο κεντρικό μενού που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά έχει προστεθεί η επιλογή "Νομοθεσία Ε.Ε." στην οποία έχουν ενσωματωθεί χρήσιμα εργαλεία όπως ανακοινώσεις Κρατών - Μελών, Πρακτικοί Οδηγοί, Εγχειρίδια Χρήσης κ.λ.π. προς υποβοήθηση του έργου των επισκεπτών της ιστοσελίδας.  Επίσης στην επιλογή "Χρήσιμοι Σύνδεσμοι" έχουν προστεθεί νέοι χρήσιμοι νομικοί σύνδεσμοι.


Further links:

 
  Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Πρωτοδικείου Πειραιώς
  Powered by ALTEC Developed by OTS