Αρχική Δικόγραφα Πιστοποιητικά Νομολογία Ναυτικού Τμήματος Εκλογές Χρήστες
 
Αναζήτηση

Παρουσίαση e-book επί δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Η Γ.Γ. του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε ...

Η Γ.Γ. του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book)
Event date: November 4, 2013 1:35 PM

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) επί δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ειδικότερα, πρόκειται για βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή προσβάσιμο στο κοινό χωρίς χρέωση και το οποίο περιλαμβάνει δεκαεπτά νομοθετήματα της Ε.Ε. συνοδευόμενα από σύντομο σχολιασμό εκάστου εξ' αυτών. Απευθύνεται σε Δικαστές, Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους, Δικαστικούς Επιμελητές, Διαμεσολαβητές, Δημόσιους, Προξενικούς και Δικαστικούς Υπαλλήλους.  Έχει αναρτηθεί στην κατωτέρω ιστοσελίδα του Γ.Γ. Συμβουλίου


Further links:

 
  Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Πρωτοδικείου Πειραιώς
  Powered by ALTEC Developed by OTS