Αρχική Δικόγραφα Πιστοποιητικά Νομολογία Ναυτικού Τμήματος Εκλογές Χρήστες
 
Αναζήτηση

Προσαύξηση ποσών κατά τη μετατροπή των ποινών

Fri Mar 23 15:30:00 EET 2012 admin admin

Τα ποσά των επιβαλλομένων σε χρήμα ποινών, καθώς και τα ποσά που προκύπτουν από τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών προσαυξάνονται κατά την είσπραξη κατά ποσοστό ενενήντα επτά τοις εκατό (97%). ΦΕΚ 63/22-3-2012 άρθρο 20 παρ. 2  

 
  Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Πρωτοδικείου Πειραιώς
  Powered by ALTEC Developed by OTS