Αρχική Δικόγραφα Πιστοποιητικά Νομολογία Ναυτικού Τμήματος Εκλογές Χρήστες
 
Αναζήτηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ έναρξης λειτουργίας ΟΣΔΔΥ-ΠΠ

Mon Apr 04 10:57:00 EEST 2016 Τμήμα Πληροφορικής

      Στο Πρωτοδικείο και Εφετείο Πειραιώς, τέθηκε σε λειτουργία η νέα εφαρμογή της Πολιτικής Διαδικασίας, στα πλαίσια του έργου ΟΣΔΔΥ-ΠΠ. Επίσης στα πλαίσια του ίδιου έργου, τέθηκε σε λειτουργία και το τμήμα των Πτωχεύσεων.

 
  Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Πρωτοδικείου Πειραιώς
  Powered by ALTEC Developed by OTS