Αρχική Δικόγραφα Πιστοποιητικά Νομολογία Ναυτικού Τμήματος Εκλογές Χρήστες
 
Αναζήτηση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Fri Dec 02 13:02:00 EET 2016 Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων

Το Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων του Πρωτοδικείου Πειραιώς ενημερώνει ότι θα παραλαμβάνει αιτήσεις για κατάθεση μέχρι ώρα 13:30 πλην των ναυτικών υποθέσεων, των πλειστηριασμών και των πράξεων εκτελέσεως.

Πειραιάς, 1 Δεκεμβρίου 2016

Εκ της Διευθύνσεως

 
  Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Πρωτοδικείου Πειραιώς
  Powered by ALTEC Developed by OTS