Αρχική Δικόγραφα Πιστοποιητικά Νομολογία Ναυτικού Τμήματος Εκλογές Χρήστες
 
Αναζήτηση

Διαδικυακή πύλη-portal του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ

Fri Jan 20 10:56:00 EET 2017 Τμήμα Πληροφορικής

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικτυακή πύλη www.solon.gov.gr του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ με τίτλο "Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών Δικαστηρίων - ΟΣΔΔΥ-ΠΠ" βρίσκεται σε λειτουργία από 16-1-2017.
Στην αναφερόμενη ιστοσελίδα, επιλέγοντας το σύνδεσμο "Πορεία Υπόθεσης (Πολιτική)", μπορείτε να ενημερωθείτε για την τρέχουσα κατάσταση της υπόθεσης που σας ενδιαφέρει, για τα δικαστήρια και τις διαδικασίες που έχουν ενταχθεί στο νέο πληροφοριακό σύστημα του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ. Τη λίστα με τα δικαστήρια και τις διαδικασίες που έχουν ενταχθεί μπορείτε να τη βρείτε στο "Εισαγωγικό Σημείωμα" του portal.

Links:
 
  Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Πρωτοδικείου Πειραιώς
  Powered by ALTEC Developed by OTS