Μενού Κλείσιμο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Παρακαλούνται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους,

Α) που επιθυμούν να παραλάβουν επικυρωμένα αντίγραφα δικογραφιών, 1] των Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων Πειραιώς, 2] των Μονομελών και Τριμελών Δικαστηρίων Ανηλίκων Πειραιώς, 3] των Μονομελών και Τριμελών Αγορανομικών Δικαστηρίων Πειραιώς: α) των ετών 2012 και 2013, επί των οποίων έχουν εκδοθεί καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις κατά την απαγγελία των οποίων οι κατηγορούμενοι ήταν παρόντες και β) των ετών 2011 και 2012, επί των οποίων έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις κατά την απαγγελία των οποίων οι κατηγορούμενοι ήταν απόντες, 4] Δικογραφιών Βουλευμάτων του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιώς των ετών 2012 και 2013 και 5] Δικογραφιών Εφετειακών των ετών 2011 και 2012, να προσέρχονται στα γραφεία της Γραμματείας του Ποινικού Αρχείου του Πρωτοδικείου Πειραιώς, οδός Φίλωνος και Σκουζέ 3-5 Α’ όροφος για την παραλαβή τους μέχρι την 31η Μαρτίου 2022.

Β) που επιθυμούν να παραλάβουν τα σχετικά τους έγγραφα σχετικών και προτάσεων για το έτος 2013, από 1 έως 6896 (ενιαία αρίθμηση), των διαδικασιών Τακτικής Μονομελούς, Τακτικής Πολυμελούς, Εκούσιας Μονομελούς, Εκούσιας Πολυμελούς, Εργατικών, Μισθώσεων, Απαλλοτριώσεων, και Πιστωτικών Τίτλων, 2] σχετικών και σημειωμάτων για το έτος 2013 από 1 έως 3093 της διαδικασίας των Ασφαλιστικών Μέτρων, 3] σχετικών και προτάσεων των Διαταγών Πληρωμής για το έτος 2013 από 1 έως 2850, 4] σχετικών και προτάσεων ματαιωθεισών δικογραφιών του έτους 2013 όλων των διαδικασιών, 5] σχετικών από Δικογραφίες για τις οποίες συντάχθηκαν πρακτικά αναβολών, συμβιβασμών, ορκίσεων κ.λπ. έως και το 2013 6] Ματαιωθεισών δικογραφιών στις οποίες δεν κατατέθηκαν προτάσεις και σχετικά των ετών 2019 και 2020, όλων των διαδικασιών, 7] Αιτήσεων πιστοποιητικών των ετών 2018 και 2019 να προσέρχονται στα γραφεία της Γραμματείας του Πολιτικού Αρχείου του Πρωτοδικείου Πειραιώς, στην οδό Κολοκοτρώνη 123, 1ος όροφος για την παραλαβή τους μέχρι την 31η Μαρτίου 2022.

Η υπ’ αριθμ 409/31-1-2022 Ανακοίνωση – Πρόσκληση