Μενού Κλείσιμο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των εκλογικών συνεργείων του Πρωτοδικείου Πειραιά, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν αιτήσεις επανακαταμέτρησης των ψήφων των Εκλογικών…

ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Στους παρακάτω συνδέσμους οι κ.κ. Δικαστικοί Αντιπρόσωποι μπορούν να πληροφορηθούν για τα σημεία που θα παραδώσουν τον εκλογικό τους σάκο στο Πρωτοδικείο Πειραιώς. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΑΚΩΝ…