Μενού Κλείσιμο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρωτοδικείο Πειραιώς παρέχει τη δυνατότητα λήψης απλών ή ψηφιακά υπογεγραμμένων δικαστικών εγγράφων, μέσω εφαρμογής που ανέπτυξε το Εφετείο Πειραιώς σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Πρωτοδικείου. Η παρούσα εφαρμογή απευθύνεται σε δικηγόρους και η είσοδος θα πραγματοποιείται με κωδικούς TAXISNET.

Οδηγίες εισόδου στην εφαρμογή

Στην εφαρμογή υπάρχουν ήδη καταχωρημένες οι δικαστικές αποφάσεις του 2020 όλων των διαδικασιών (εκτός των Διαταγών Πληρωμής) και σταδιακά θα καταχωρούνται και άλλοι τύποι αρχείων (πρακτικά, δικόγραφα, προτάσεις) επί των υποθέσεων που έχει εκδοθεί απόφαση.

Οι δικηγόροι, μέσω της εφαρμογής, έχουν άμεση πρόσβαση στα ψηφιακά αρχεία των υποθέσεων που έχουν παρασταθεί στο ακροατήριο και μπορούν:

  • Να λάβουν άμεσα απλό αντίγραφο
  • Να αιτηθούν επικυρωμένο αντίγραφο με ψηφιακή υπογραφή δικαστικού υπαλλήλου, αναγράφοντας υποχρεωτικά στο σχετικό πεδίο της αίτησης τον κωδικό του e-Παραβόλου.

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής για τους παραστάντες δικηγόρους

Αν ο  δικηγόρος  δεν έχει παρασταθεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ή  είναι ο παραστάς αλλά δεν εμφανίζεται το επιθυμητό αρχείο, τότε  έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα είτε για απλό αντίγραφο είτε για λήψη ψηφιακά υπογεγραμμένου, επισυνάπτοντας (upload) σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο (πχ. εξουσιοδότηση ή απλή δήλωση ότι είναι ο παραστάς).

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής για μη παραστάντες ή παραστάντες που δεν βρίσκουν το αρχείο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ