Μενού Κλείσιμο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρωτοδικείο Πειραιώς παρέχει τη δυνατότητα λήψης απλών ή ψηφιακά υπογεγραμμένων δικαστικών εγγράφων, μέσω εφαρμογής που ανέπτυξε το Εφετείο Πειραιώς σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Πρωτοδικείου. Η παρούσα εφαρμογή απευθύνεται σε δικηγόρους και η είσοδος θα πραγματοποιείται είτε με κωδικούς TAXISNET είτε με κωδικούς της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων (Ο.Δ.Σ.).

Στην εφαρμογή υπάρχουν ήδη καταχωρημένες οι δικαστικές αποφάσεις από το έτος 2020, όλων των διαδικασιών (εκτός των Διαταγών Πληρωμής) καθώς επίσης πρακτικά συζήτησης και δικόγραφα επ΄αυτών.

Οι επιλογές που υπάρχουν με την είσοδο του δικηγόρου στο σύστημα είναι οι ακόλουθες:

  • Πληροφορίες χρήστη:

Σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται τα στοιχεία του Δικηγόρου όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Δικηγόρων του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ. Υπάρχει κενό πεδίο για το e-mail των ειδοποιήσεων το οποίο μπορεί να συμπληρώσει ο Δικηγόρος αν θέλει οι ειδοποιήσεις της εφαρμογής να λαμβάνονται στο συγκεκριμένο e-mail. Σε διαφορετική περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί το ήδη υπάρχον. Διευκρινίζουμε ότι οι ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με την πορεία των αιτημάτων και σε καμία περίπτωση για την αποστολή των ψηφιακών αρχείων.

  • Τα δικαστικά μου έγγραφα:

Σε αυτήν την ενότητα ανακτώνται όλα τα ψηφιοποιημένα δικαστικά έγγραφα, στα οποία έχει παρασταθεί ο Δικηγόρος και επομένως έχει δικαίωμα να λάβει αντίγραφο. Ο Δικηγόρος μπορεί είτε να λάβει άμεσα απλό ηλεκτρονικό αντίγραφο της απόφασης και να το αποθηκεύσει στον υπολογιστή του επιλέγοντας “Εμφάνιση/Λήψη απλού αντιγράφου” είτε να αιτηθεί ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο επιλέγοντας “Αίτημα ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου“. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός του e-παραβόλου στο αναδυόμενο παράθυρο και αφού γίνει έλεγχος με την ΓΓΠΣ και δεσμευθεί το παράβολο θα συμπληρωθεί αυτόματα το ποσό και θα ανάψει η πράσινη ένδειξη, ενώ σε περίπτωση προβλήματος θα ανάψει η κόκκινη. Επιλέγοντας αποθήκευση αιτήματος αυτό στέλνεται στο κατάστημα προς διεκπεραίωση.

  • Διαχείριση Αιτημάτων/Δηλώσεων:

Σε αυτήν την ενότητα μπορεί ο Δικηγόρος να παρακολουθεί την εξέλιξη των αιτημάτων που έχει υποβάλλει. Επιλέγοντας το αίτημα και κάνοντας διπλό κλικ ή επιλέγοντας “Προβολή αιτήματος“, εμφανίζονται οι λεπτομέρειες όπως επίσης και το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από το Πρωτοδικείο. Στην ίδια οθόνη επιλέγοντας “Νέο Αίτημα” ο Δικηγόρος μπορεί να αιτηθεί αντίγραφο απόφασης που είτε δεν βρέθηκε στο σύστημα είτε ο Δικηγόρος δεν είναι παραστάς αλλά έχει νομιμοποιητικό έγγραφο το οποίο και επισυνάπτει στην σχετική ενότητα.

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες με εικόνες:

Οδηγίες για είσοδο στην εφαρμογή
Οδηγίες για παραστάντες δικηγόρους
Οδηγίες για μη παραστάντες δικηγόρους

 

Είσοδος στην Εφαρμογή