Μενού Κλείσιμο

Βουλευτικές 2019 (7/7/2019)

Αποτελέσματα Α΄ Πειραιώς Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Συνδυασμών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Υποψηφίων Αποτελέσματα Συνδυασμών ανά εκλογικό τμήμα Αποτελέσματα Υποψηφίων ανά εκλογικό τμήμα Απόφαση ανακήρυξης επιτυχόντων Βουλευτών   Αποτελέσματα…

Βουλευτικές 2015 (20/9/2015)

Α΄ Πειραιώς Συγκεντρωτικά αποτελέσματα συνδυασμών Αναλυτικά αποτελέσματα συνδυασμών ανά εκλογικό τμήμα Απόφαση ανακήρυξης επιτυχόντων συνδυασμών και υποψηφίων   Β΄ Πειραιώς Συγκεντρωτικά αποτελέσματα συνδυασμών Αναλυτικά αποτελέσματα…

Βουλευτικές 2015 (25/1/2015)

Α΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Απόφαση Ανακήρυξης Επιτυχόντων Συνδυασμών και Υποψηφίων Συγκεντρωτικά αποτελέσματα συνδυασμών της 25-1-2015 Αναλυτικά αποτελέσματα συνδυασμών ανά εκλογικό τμήμα Αναλυτικά αποτελέσματα υποψηφίων συνδυασμών…