Μενού Κλείσιμο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Με την απόφαση με αριθ. πρωτ. 44759/22-9-2022 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εγκρίνεται η εκποίηση και αν τούτο δεν είναι δυνατό, η καταστροφή του άχρηστου αρχειακού υλικού του Εφετείου Δωδεκανήσου, συμπεριλαμβανομένων δικογραφιών πολιτικού και ποινικού τμήματος (πλην απαλλοτριώσεων και φυγοδίκων) μέχρι και το έτος 2014.

Σχετική ανακοίνωση Εφετείου Δωδεκανήσου