Μενού Κλείσιμο

Πράξη 21/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς αναφορικά με τη λειτουργία του δικαστηρίου από 4/3/2021, ώρα 06:00 π.μ. έως και 16/3/2021, ώρα 06:00 π.μ.

Αριθμός 21/2021

ΠΡΑΞΗ

 του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Πρωτοδικείου Πειραιώς

Συνεδρίαση της 4ης Μαρτίου 2021

——————————————

Αποφασίζει ότι κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 θα ισχύσουν οι ίδιες ρυθμίσεις με αυτές που περιέχονται στις υπ’ αριθμ. 16/12-2-2021 και 19/1-3-2021   πράξεις μας.

ΠΡΑΞΗ 21/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου