Μενού Κλείσιμο

Πράξη 23/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς αναφορικά με τη λειτουργία του δικαστηρίου από 16/3/2021, ώρα 06:00 π.μ. έως και 22/3/2021, ώρα 06:00 π.μ.

Αριθμός 23/2021

ΠΡΑΞΗ

του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Πρωτοδικείου Πειραιώς

Συνεδρίαση της 16ης Μαρτίου 2021

                                                                                                                                                                                 

Αποφασίζει ότι κατά το χρονικό διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 θα ισχύσουν οι ίδιες ρυθμίσεις με αυτές που περιέχονται στις υπ’ αριθμ. 16/12-2-2021 και 19/1-3-2021 πράξεις μας με την επισημείωση ότι:
1. Εκδικάζονται κανονικά οι αγωγές του άρθρου 22 του ν. 1264/1982 (Α’ 79) και
2.Εξαιρούνται από την αναστολή και τρέχουν κανονικά:
Α) όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014, η διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες έχει ασκηθεί τριτανακοπή.
Β) Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων
Γ) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την άσκηση προσφυγών κατά ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και κατά διατάξεων επιβολής προσωρινής κράτησης ή περιοριστικών όρων.
Δ) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 308 και στην παρ. 2 του άρθρου 309 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

ΠΡΑΞΗ 23/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου