Μενού Κλείσιμο

Πράξη 24/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς αναφορικά με τη λειτουργία του δικαστηρίου από 22/3/2021, ώρα 06:00 π.μ. έως και 29/3/2021, ώρα 06:00 π.μ.

Αριθμός 24/2021

ΠΡΑΞΗ

του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Πρωτοδικείου Πειραιώς

Συνεδρίαση της 20ης Μαρτίου 2021

Αποφασίζει ότι κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 06:00 θα ισχύσουν οι ίδιες ρυθμίσεις με αυτές που περιέχονται στις υπ’ αριθμ. 16/12-2-2021, 19/1-3- 2021 και 23/16-3-2021 πράξεις μας, με την προσθήκη και την επισήμανση ότι:
Α. Θα διεξάγονται κανονικά οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4335/2015 και
Β. Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ. Ειδικά οι προθεσμίες των ανωτέρω άρθρων, εφόσον λήγουν εντός του χρονικού διαστήματος από 22-3-2021 έως και 26-3-2021, παρατείνονται για επτά ημέρες.

ΠΡΑΞΗ-24-2021-COVID-19.pdf