Μενού Κλείσιμο

ΤΑ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΠΟ 1/8/2021

Σας ενημερώνουμε ότι δεν έχει εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο).

Κατόπιν τούτου τα μεγαρόσημα καταβάλλονται κανονικά από 1/8/2021.