Μενού Κλείσιμο

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 12/2021 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/2/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 06:00 π.μ. ΕΩΣ ΚΑΙ 8/2/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 06:00 π.μ.

Αποφασίζει ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 1, α/α 4, της υπ’ αριθμ. Αριθ. Πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ.: 6877/29-1-2021, (ΦΕΚ Β’ 341/2021) ΚΥΑ, κατά το χρονικό διάστημα από 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06:00 π.μ. έως και 8η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06:00 π.μ. θα διεξάγονται:

ΠΡΑΞΗ 12/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου