Μενού Κλείσιμο

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 9/2021 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 25/1/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 06:00 π.μ. ΕΩΣ ΚΑΙ 1/2/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 06:00 π.μ.

Αποφασίζει ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 1, α/α 4, της υπ’ αριθμ. Αριθ. Πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ.: 4992/23-1-2021, (ΦΕΚ Β’ 186/2021) ΚΥΑ, κατά το χρονικό διάστημα από 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 π.μ. έως και 1η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06:00 π.μ. θα διεξάγονται:

ΠΡΑΞΗ 9/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου