Μενού Κλείσιμο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ανακοίνωση του Πρόεδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς κατόπιν σχετικής δημοσιογραφικής ανάρτησης

Πλήρες κείμενο