Μενού Κλείσιμο

Ακροατήρια Ποινικής Διαδικασίας

ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΑΙΘΟΥΣΑΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣΠαρατηρήσεις
Α΄ Μονομελές20809:00
Β΄ Μονομελές20909:00
Α΄ Τριμελές21209:00
Β΄ Τριμελές21009:00
Μονομελές Αγορανομικό21509:00
Τριμελές Αγορανομικό21509:00
Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (ΜΟΔ)31109:00
Μονομελές ΑνηλίκωνΚτίριο οδού Κολοκοτρώνη 123, Ισόγειο09:00
Τριμελές ΑνηλίκωνΚτίριο οδού Κολοκοτρώνη 123, Ισόγειο09:00

Ακροατήρια Πολιτικής Διαδικασίας

ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΑΙΘΟΥΣΑΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣΠαρατηρήσεις
Τακτική Μονομελούς21609:00
Τακτική Πολυμελούς30509:00Όταν συνεδριάζει το πολιτικό τμήμα: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ, η ώρα έναρξης είναι 09:30
Εκουσία Μονομελούς21809:00
Εκουσία Πολυμελούς30509:30Όταν συνεδριάζει το πολιτικό τμήμα: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ, η ώρα έναρξης είναι 09:00
Εργατικά30109:00
Αυτοκίνητα30109:00
Διατροφές30109:00
Μισθώσεις30209:30
Απαλλοτριώσεις30209:30
Πιστωτικοί Τίτλοι30209:30
Ασφαλιστικά Μέτρα30309:30