Μενού Κλείσιμο

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25/6/2023

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 25908οικ./12-6-2023 έγγραφο του Υπ. Δικαιοσύνης αναστέλλονται οι εργασίες των δικαστηρίων της χώρας από την 21η Ιουνίου 2023 έως και την 28η Ιουνίου 2023.

ΡΕΞΔΩ-2ΤΕ