Μενού Κλείσιμο

Αλλαγές σε δικαστικά τέλη, παράβολα και δικαστικά έξοδα

Με το Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α΄/22-12-2016) επέρχονται τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα, αλλά και σειρά μεταβολών που αφορούν στην καθημερινή άσκηση της δικηγορίας.

 

Ν.4446/2016 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ