Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση Τμήματος Πολιτικού Αρχείου

Λόγω μεταφοράς του Αρχείου έτους 2023 στο Αρχείο της Κολοκοτρώνη 123, παρακαλούνται οι κ. Συνήγοροι να παραλάβουν σχετικά και αντίγραφα εκ των φακέλων τους έως τις 20 Φεβρουαρίου 2024.