Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση του κ. Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς για τον προσδιορισμό των πολιτικών υποθέσεων της 2/5/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε ότι οι πολιτικές υποθέσεις που αποσύρθηκαν την 2.5.2022 λόγω μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς θα προσδιορισθούν οίκοθεν στο πλαίσιο της διατάξεως της παρ.4 του άρθρου 260 ΚΠολΔ, στο δυνατό συντομότερο χρόνο.

Πειραιάς 3.5.2022

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης

 του Πρωτοδικείου Πειραιώς

Βασίλειος Τζελέπης

Εφέτης