Μενού Κλείσιμο

Ανανέωση Ιστοσελίδας Πρωτοδικείου Πειραιώς

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Πειραιώς αντικαταστάθηκε με την παρούσα.
Στο πλαίσιο αυτής της ανανέωσης διακόπηκε η παρεχόμενη υπηρεσία της ηλεκτρονικής κατάθεσης αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού. Η συγκεκριμένη υπηρεσία, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα παρέχεται από το portal του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (www.solon.gov.gr).
Τα δεδομένα των χρηστών που είχαν, μέχρι την 30/9/2019, λογαριασμό στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Πειραιώς θα διαγραφούν οριστικά από τη βάση δεδομένων.