Μενού Κλείσιμο

Διαδικασία για Παραίτηση υποψηφίου δημοτικού συμβούλου

Παραίτηση υποψηφίου δημοτικού συμβούλου, συμβούλου δημοτικής κοινότητας ή
προέδρου δημοτικής κοινότητας υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου 2023
και ώρα 12η βραδινή, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία
επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στο Τμήμα
Διοικήσεως-Εκλογικών του Πρωτοδικείου Πειραιά (γραφείο 628, 6ος όροφος) ΚΑΤΟΠΙΝ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ.
Παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε σχετικά μέσω email στη διεύθυνση
off628@protodikeio-peir.gr