Μενού Κλείσιμο

Διαδικτυακή πύλη (portal) του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικτυακή πύλη www.solon.gov.gr του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ με τίτλο “Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών Δικαστηρίων – ΟΣΔΔΥ” βρίσκεται σε λειτουργία από 16/1/2017. Στην αναφερόμενη ιστοσελίδα, επιλέγοντας “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες” μπορείτε να ενημερωθείτε για την Πορεία Πολιτικής Υπόθεσης, τα Πινάκια της Πολιτικής Διαδικασίας (των επομένων 15 ημερών), να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου (μόνο για δικηγόρους), να υποβάλετε αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού και να αναζητήσετε Εκθέματα της Ποινικής Διαδικασίας, για τα δικαστήρια και τις διαδικασίες που έχουν ενταχθεί στο νέο πληροφοριακό σύστημα του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ.