Μενού Κλείσιμο

Ενημέρωση για την κατάθεση αιτήσεων Ασφαλιστικών Μέτρων

Το Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων του Πρωτοδικείου Πειραιώς ενημερώνει ότι θα παραλαμβάνει αιτήσεις για κατάθεση μέχρι ώρα 13:30 πλην των ναυτικών υποθέσεων, των πλειστηριασμών και των πράξεων εκτελέσεως.

 

Εκ της Διευθύνσεως