Μενού Κλείσιμο

Επείγουσα ανακοίνωση Πολιτικού Αρχείου

 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Συνήγοροι να παραλάβουν τα σχετικά τους έγγραφα από το Πολιτικό Αρχείο λόγω έλλειψης χώρου (εξαιρετικά επείγον).

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΣΜΥΡΝΗ