Μενού Κλείσιμο

Λήψη Αντιγράφων Πολιτικών Αποφάσεων (Πράξη 38/2020)

Αριθμός  38/2020

ΠΡΑΞΗ

 του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Πρωτοδικείου Πειραιώς

Συνεδρίαση της  9ης Ιουνίου  2020

 

Στην σημερινή συνεδρίαση, το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψιν του και την από 4-6-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος πληροφορικής της γραμματείας του Πρωτοδικείου, αποφασίζει ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, που επιθυμούν να λάβουν, ηλεκτρονικά, αντίγραφα (απλά και επίσημα) δικαστικών αποφάσεων πολιτικών υποθέσεων, έχουν αυτή την δυνατότητα και μέσω του ιστότοπου του Πρωτοδικείου Πειραιώς, πέραν της διαδικασίας που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 36/2020 πράξη του Συμβουλίου. Ειδικότερα, ο πληρεξούσιος δικηγόρος, που επιθυμεί να του αποσταλεί ηλεκτρονικά και σε ψηφιακή μορφή αντίγραφο (απλό ή επικυρωμένο) κάποιας δικαστικής αποφάσεως μπορεί να εισέλθει στον ιστότοπο (site) του Πρωτοδικείου Πειραιώς www.protodikeio-peir.gr και να επιλέξει από το μενού Υπηρεσίες την Λήψη Αντιγράφων Αποφάσεων, για να ταυτοποιηθεί με τους κωδικούς του στο TAXISNET. Ακολούθως, από την προσωπική του θυρίδα, που  διαθέτει η εφαρμογή, επιλέγει από την καρτέλα Τα δικαστικά μου έγγραφα , τον τύπο αρχείου ΑΠΟΦΑΣΗ και άμεσα εμφανίζονται οι αποφάσεις των υποθέσεων στις οποίες έχει παρασταθεί. Επιλέγοντας την απόφαση που τον ενδιαφέρει, έχει την δυνατότητα προεπισκόπησης, λήψης απλού αντιγράφου ή υποβολής αιτήσεως για λήψη επικυρωμένου αντιγράφου με ψηφιακή υπογραφή δικαστικού υπαλλήλου, αναγράφοντας υποχρεωτικά στο σχετικό πεδίο της αίτησης τον κωδικό του e-Παραβόλου.

Οι δικηγόροι, που δεν έχουν παραστεί κατά την εκδίκαση κάποιας υπόθεσης, δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο αρχείο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για λήψη απλού ή επίσημου αντιγράφου, αφού επισυνάψουν σε ηλεκτρονική μορφή τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Η αίτηση θα κρίνεται από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου και σε καταφατική περίπτωση, θα του αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή το αντίγραφο. Εάν επιθυμεί επικυρωμένο αντίγραφο, στο σχετικό πεδίο της αιτήσεως πρέπει να αναφέρεται και ο κωδικός του e-Παραβόλου. Αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται για τις δικαστικές αποφάσεις πολιτικών υποθέσεων, που έχουν δημοσιευθεί το έτος 2020.

 

ΠΡΑΞΗ 38/2020