Μενού Κλείσιμο

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Παραίτηση υποψηφίου δημάρχου υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 18η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12η βραδινή, 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με γραπτή δήλωση του ενδιαφερόμενου υποψηφίου, η οποία αφού υπογραφεί επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται 
ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ με απόδειξη στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Πειραιά ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.
Παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε σχετικά μέσω email στη διεύθυνση off628@protodikeio-peir.gr (Τμήμα Διοικήσεως-Εκλογικών, γραφείο 628, 6ος όροφος).