Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ’ 1710/12-06-2024, η υπό στοιχεία 36020οικ./10.06.2024 κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Για πληροφορίες σχετικά με τη Αίτηση για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα των υποψηφίων μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Διοικήσεως & Εκλογικών του Πρωτοδικείου Πειραιά, στα τηλ. 213.215.7218, -19 και στο email off628@protodikeio-peir.gr

 

Συνημμένα:


ΦΕΚ τ.Γ 1710/12.6.2024

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΘΟΥΣ