Μενού Κλείσιμο

Παροχή ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ σύμφωνα με το Ν.3226/2004

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους, ότι από 4/1/2016, οι Αιτήσεις με τα δικαιολογητικά για την παροχή Νομικής Βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος Ν.3226/2004, θα τποβάλλονται στο Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων, καθημερινά από ώρα 08:30 έως 10:30.

 

Εκ της διευθύνσεως