Μενού Κλείσιμο

Πράξη 16/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς αναφορικά με τη λειτουργία του δικαστηρίου από 15/2/2021, ώρα 06:00 π.μ. έως και 1/3/2021, ώρα 06:00 π.μ.

 ΠΡΑΞΗ

του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Πρωτοδικείου Πειραιώς

Συνεδρίαση της 12ης Φεβρουαρίου 2021

Αποφασίζει ότι κατά το χρονικό διάστημα από 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06:00 π.μ. έως και 1η Μαρτίου 2021 και ώρα 06:00 π.μ., κατά το οποίο θα ισχύει η αναστολή των εργασιών των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων, θα διεξάγονται σύμφωνα και με όσα ορίζονται στην άνω ΚΥΑ, οι ακόλουθες διαδικασίες και θα ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

ΠΡΑΞΗ 16/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου