Μενού Κλείσιμο

Πράξη 37/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς αναφορικά με τη λειτουργία του δικαστηρίου από 17/4/2021, ώρα 06:00 π.μ. έως και 26/4/2021, ώρα 06:00 π.μ.

Αριθμός  37/2021

ΠΡΑΞΗ

 του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Πρωτοδικείου Πειραιώς

Συνεδρίαση της  17ης Απριλίου  2021

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΤΙ:

Κατά το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 17 Απριλίου 2021 και ώρα 06:00 π.μ. έως και τη Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 06:00 π.μ. (αρ.14 παρ.1 άνω ΚΥΑ)  θα ισχύσουν όμοιες ρυθμίσεις με αυτές που περιέχονται στην υπ’ αριθμ. 33/10-4-2021 πράξη μας με την επισήμανση ότι από την έναρξη ισχύος της παρούσας (αρ.14 παρ.4 άνω ΚΥΑ) καταργείται κατά την παρ. 1 η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.22439/9.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1441).

 

Πράξη 37/2021