Μενού Κλείσιμο

Πράξη 53/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς αναφορικά με τη λειτουργία του δικαστηρίου από 7/6/2021, ώρα 06:00 π.μ. έως και 14/6/2021, ώρα 06:00 π.μ.

 

Αριθμός 53/2021

ΠΡΑΞΗ

 του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Πρωτοδικείου Πειραιώς

Συνεδρίαση της 7ης Ιουνίου 2021

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΤΙ

Κατά το χρονικό διάστημα, από τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021  και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6.00, θα ισχύσουν οι ίδιες ρυθμίσεις με αυτές που περιέχονται στις υπ’ αριθμ. 48/2021 και 49/2021 πράξεις μας.

ΠΡΑΞΗ 53-2021