Μενού Κλείσιμο

Πράξη 54/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς αναφορικά με τη λειτουργία του δικαστηρίου από 14/6/2021, ώρα 06:00 π.μ. έως και 21/6/2021, ώρα 06:00 π.μ.

 

Αριθμός 54/2021

ΠΡΑΞΗ

 του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Πρωτοδικείου Πειραιώς

Συνεδρίαση της 11ης Ιουνίου 2021

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΤΙ 

 

Κατά το χρονικό διάστημα, από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00, θα ισχύσουν οι ίδιες ρυθμίσεις με αυτές που περιέχονται στις υπ’ αριθμ. 48/2021, 49/2021 και 53/2021 πράξεις μας, με την μόνη επισήμανση, ότι στις Ποινικές δίκες θα πραγματοποιείται η εκδίκαση κακουργημάτων και πλημμελημάτων, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται, εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής  έως τις 31-12-2025. Το Δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

ΠΡΑΞΗ 54-2021