Μενού Κλείσιμο

Πράξη 61/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς αναφορικά με τη λειτουργία του δικαστηρίου από 5/7/2021, ώρα 06:00 π.μ. έως και 12/7/2021, ώρα 06:00 π.μ.

Αριθμός 61/2021

ΠΡΑΞΗ

 του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Πρωτοδικείου Πειραιώς

Συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου 2021

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΤΙ 

Κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 π.μ. έως και τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 π.μ., λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτέρων συνθηκών λειτουργίας των θερινών τμημάτων των Δικαστηρίου θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

ΠΡΑΞΗ 61-2021