Μενού Κλείσιμο

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ’ 1278/31-05-2022, η υπό στοιχεία 24195οικ./31.05.2022 κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Τα απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δικαιολογητικά βρίσκονται αναρτημένα στον σύνδεσμο:

https://www.esdi.gr/%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/

Για πληροφορίες σχετικά με τη Αίτηση για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα των υποψηφίων μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Διοικήσεως & Εκλογικών του Πρωτοδικείου Πειραιά, στα τηλ. 213.215.7218, -19

και στο email off628@protodikeio-peir.gr

Συνημμένα


ΦΕΚ Γ 1278/31.05.2022

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΘΟΥΣ