Μενού Κλείσιμο

Σύμφωνο συνεργασίας συστεγαζομένων υπηρεσιών στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιώς

Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας των συστεγαζομένων υπηρεσιών στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιώς.

 

Το σύμφωνο συνεργασίας σε μορφή .pdf