Μενού Κλείσιμο

Τροποποίηση ΚΥΑ 28854/09.07.2021 με το ΦΕΚ Γ’ 1975/01-09-2021 (ΚΥΑ 41437οικ./31.08.2021)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ’ 1975/01-09-2021 η υπό στοιχεία 41437οικ./31.08.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία τροποποιήθηκε, ως προς τον αριθμό των εισακτέων σπουδαστών, η υπό στοιχεία 28854/09.07.2021 (ΦΕΚ Γ΄1593/16.07.2021) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Δικαιοσύνης, με θέμα «Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών».

 

Συνημμένα


ΦΕΚ τ.Γ΄ 1975-01.09.2021