Μενού Κλείσιμο

Τροποποίηση ή συμπλήρωση ονοματεπωνυμικών στοιχείων υποψηφίων συνδυασμών

Αιτήσεις τροποποίησης ή συμπλήρωσης των ονοματεπωνυμικών στοιχείων των υποψηφίων
των συνδυασμών που έχουν υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής Πύλης Υποψηφιοτήτων,
υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ.,
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία επιδίδεται με δικαστικό
επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στο Τμήμα Διοικήσεως-Εκλογικών
του Πρωτοδικείου Πειραιά (γραφείο 628, 6ος όροφος) ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.
Παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε σχετικά μέσω email στη διεύθυνση
off628@protodikeio-peir.gr