Μενού Κλείσιμο

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 8/2021 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 06:00 π.μ. ΕΩΣ ΚΑΙ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 06:00 π.μ.

Αποφασίζει ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 1, α/α 4, της υπ’ αριθμ. Αριθ. Πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/16-1-2021, (ΦΕΚ Β’ 89/2021), ΚΥΑ κατά το χρονικό διάστημα  από 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 π.μ. έως και 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 π.μ. θα διεξάγονται:

ΠΡΑΞΗ 8/2021 ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ