Μενού Κλείσιμο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των
εκλογικών συνεργείων του Πρωτοδικείου Πειραιά, παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν αιτήσεις επανακαταμέτρησης των ψήφων των
Εκλογικών Τμημάτων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και
Νήσων μέχρι την Τρίτη 17/10/2023 και ώρα 14:00 στο Τμήμα
Διοικήσεως-Εκλογικών (γραφείο 628, 6ος όροφος).